facebook

Курсове по смехотерапия и самаусъвършенстване от Моника Балаян

Благо да дариш


Усещането за благодарност ни прави щастливи и позволява да оценим хубавото в живота

„Няма друго качество, което да искам да притежавам в такава степен, както умението да бъда благодарен, защото това не е само най-голямата добродетел, но и майката на всички други добродетели."
Цицерон

Думата за благодарност се състои от две части: БЛАГО-ДАРЯ. А какво представлява благодарността всъщност? Обикновено благодарят за оказана услуга, помощ, подкрепа, разбиране – в моментите, когато човек смята, че нещо е получил.
Изразявайки своята признателност към хората и към себе си или ситуацията, живота, съдбата, обикновено казваме благодаря. От гледна точка на позитивната психология е необходимо да се благодари не само с дежурните думи, но и с чувство.

m 1
Да си припомним известния експеримент на професора от Калифорнийския университет Робърт Емънс. Стотици хора били разделени на три групи. Първите трябвало всеки ден да записват своите чувства, емоции, преживявания, вторите – само неприятните, а третите - всичко, предизвикало у тях чувство на благодарност.

След 10 седмици хората от третата група видимо са се променили: всички отбелязали повишение на жизнения тонус, ежедневните дела им носели удоволствие, с лекота се отнасяли към трудностите и били уверени, че всичко ще бъде наред. Отбелязан бил спад на тревожността. Участниците от тази група с всеки следващ ден виждали все повече причини за благодарност.

Този експеримент доказва старата максима: човек намира онова, което търси. Човек започва да обръща внимание на всичко хубаво в живота си и така приема, че във всеки ден има нещо ценно.

Постепенно свиква да търси хубавото в ежедневието, доброто и светлото изпълват живота му.
Благодарността е и акт на приемане на своите предимства, признание, че в живота има добро и самият човек е достоен за него. Нещо повече – това е и признание на качествата на другия, приемане на необходимостта от него, неговата важност в твоя живот и всичко хубаво, което човекът е направил. Именно затова благодарността сближава – защото приятната емоция се споделя. Това е честен обмен, радост и за двамата.

Нещо подобно се случва в живота. Когато човек намира поводи за благодарност всеки ден, обръщайки внимание на позитивното, той преди всичко признава себе си като достоен за хубавото, което му се случва, и не само – той признава и разнообразието, богатството на цветовете на самия живот, настройвайки своето възприятие на позитивна вълна. И животът отговаря с взаимност.

"Присъни ми се, че съм на небето и до мен се появи ангел, който да ми покаже всичко там. Стигнахме до голяма зала, в която имаше множество ангели.
- Това е "Отделът за получаване". Тук получаваме всички петиции към Бога, които хората изразяват в молитви. – Огледах се – беше шумно и оживено.
Повървяхме до втори отдел, където ангелът каза:
- А тук е „Доставки и опаковки". Божията благодат, за която са молили хората, се раздава и изпраща. - Отново бях удивен от огромното множество ангели – та хората молят за толкова много неща.
И накрая, в дъното спряхме пред мъничка стаичка. Тук седеше само един ангел, очевидно без работа.
- А това е "Отделът за благодарности".
- Защо тук няма работа? - попитах аз.
- Това е много тъжно - въздъхна ангелът. - След като хората получат всичко, за което са молили, много малко изпращат благодарности.
- Как човек да изпрати своята? – попитах аз.
- Много просто - като каже: Благодаря, Господи!
- А защо да го правят хората?
- Ако имаш храна в хладилника и дрехи да се облечеш, покрив над главата си и място, където да спиш – то ти си по-богат от 75% от хората на този свят!
Ако имаш пари в банката, то ти вече си сред 8% състоятелни хора на този свят!
Ако си се събудил и си се почувствал здрав, си по-щастлив от всички, за които този ден е последен.
Ако никога не си изпитвал мъките на глада, със сигурност си изпреварил 700 милиона души.
Ако можеш да се молиш в църквата си без страх от преследване, си в по-добро положение от 3 млрд. души.
Ако можеш да вървиш с гордо вдигната глава и да се усмихваш, ти си уникален."

И аз искам да ви благодаря – на всички вас, които четете моята рубрика, а ако това, което споделям, ви е и полезно – благодаря ви за тази чест. БЛАГОДАРЯ!

iu7

автор Моника Балаян

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ!

Успех от СМЕХОТЕРАПИЯ!smilik11111

Радвай се на природата

Бъди щастлив

Контакти

Адрес София:

София Център Порто Лагос 1

Телефони: 

02 419 37 22

0898 23 83 38