facebook

Курсове по смехотерапия и самаусъвършенстване от Моника Балаян

ЗАЩО ”THE ENGLISH JUNGLE” Е РАЗЛИЧНИЯТ КУРС


Методиката на курса по английски език "THE ENGLIDH JUNGLE" е наше НОУ-ХАУ,

 idea good interesting light bulbразвито на базата на знания, умения, творчески експерименти и многогодишен практически опит, чрез които успяваме да елиминираме ограничаващите фактори в усвояването на чуждия език и да постигаме желаната цел. А целта на обучението е не само  да се предаде информация, но и да се преобразуват участниците в обучението от пасивни получатели на чужди знания в активни  конструктори на собственото си и чуждо знание, да достигнат до собствено разбиране, а не до запомняне на „правилните отговори".  Ние прилагаме гъвкави подходи, адаптирани към нуждите на участниците. Учебната дейност се характеризира с активно ангажиране,  изследователско търсене, решение на въпросите, сътрудничество между всички участници в курса. Казано с други думи, в курса ще прилагаме най-съвременните КОМУНИКАТИВНИ И ИНТЕРАКТИВНИ методи за усвояването на езика (методи, основани на  взаимодействието между обучител и обучаван така, че разликата между тях се стопява). Изучаваният материал е изцяло с  практическа насоченост, а основните граматически постановки се усвояват по един естествен начин, без сложни правила и  дефиниции. В привлекателна обкръжаваща среда и чрез средствата на ДИАЛОГА, МУЗИКАТА ПЕСЕНТА, ТАНЦА, СМЕХА,
 РОЛЕВАТА ИГРА и РЕЛАКСИРАЩИТЕ ТЕХНИКИ, ще трупаме знания и ще доказваме способността си да общуваме свободно на  английски език в англоезична среда.

  

 smexВярвате или не,  СМЕХЪТ има мощен стимулиращ ефект върху мозъка – подобрява паметта, увеличава концентрацията. Изследванията показват, че колкото повече се смеем докато усвояваме нови знания, толкова по-услужлива е паметта ни. Смехът задейства отделянето на допамин, който стимулира предния дял на мозъка, отговорен за умствената работа и паметта, подобрява паметта, увеличава концентрацията. С прийомите на СМЕХА ще превърнем изучаването на английски език в истинско забавление! . Изследванията показват, че колкото повече се смеем докато усвояваме нови знания, толкова по-услужлива е паметта ни. Смехът задейства отделянето на допамин, който стимулира предния дял на мозъка, отговорен за умствената работа и паметта. С прийомите на СМЕХА ще превърнем изучаването на английски език в истинско забавление!

Next  Смехът - мозъкът - щастието

 

медитацияМЕДИТАЦИЯ (релаксиращи техники), които осигуряват дълбоко отпускане на емоционално, физическо, и ментално ниво и създават усещане за комфорт и удоволствие. В такава среда се задейства способността за фокусиране изцяло върху случващото се тук и сега – усвояването на знания. МЕДИТАЦИЯ (релаксиращи техники), които осигуряват дълбоко отпускане на емоционално, физическо, и ментално ниво и създават усещане за комфорт и удоволствие. В такава среда се задейства способността за фокусиране изцяло върху случващото се тук и сега – усвояването на знания.

Курсът по английски език ”THE ENGLISH JUNGLE” е дете на практиката, ентусиазма, любовта, идеите и съвместната работа на Моника Балаян и Дона Куюмджиева.

 

Next  МЕДИТАЦИЯТА И ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК

Back Курсове по Английски език

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ!

Успех от СМЕХОТЕРАПИЯ!smilik11111

Радвай се на природата

Бъди щастлив

Контакти

Адрес София:

София Център Порто Лагос 1

Телефони: 

02 419 37 22

0898 23 83 38