facebook

Курсове по смехотерапия и самаусъвършенстване от Моника Балаян

Нюгрейндж


Гробници или астрономически съоръжения?

В долината на река Бойн в Ирландия се издигат няколко огромни каменни могили с кръгова форма. Най-известната е Нюгрейндж, до нея са Ноут и Даут, а малко по-нататък Лох Крю. 

newgran

Предполага се, че Нюгрейндж е било място от астрологическо, духовно, религиозно и церемониално значение. Самото му изграждане показва, че говорим за много добре организирано общество, с изключително добри познания по строителство, архитектура и астрономия.

Нюгрейндж представлява огромна могила - 80 м в диаметър, открита през 17 век, смятана за гробница, заради намерената вътре каменна урна с останки от изгорени човешки кости. Тя се счита за най-старото и най-известно предисторическо място в цяла Ирландия.

Построена е от пръст, дърво, глина и камък в периода около 3100 г. пр. Хр. - приблизително 1000 години преди пирамидите в Египет. Конструкцията й се състои от дълги проходи, които отвеждат към зали с формата на кръст, които очевидно са използвани като гробници. Има и каменни вани, в които са поставяни кремирани останки. Сред най-отличителните черти на Нюгрейндж е прецизният и здрав дизайн, благодарение на който структурата на гробницата е останала водонепропусклива до наши дни.

Най-удивителният й детайл е входът, който е разположен, съобразно слънцето, така че при зимното слънцестоене, в най-краткия ден от годината, слънчевите лъчи преминават през портата, прокрадват се през дългия 19 метра проход и осветяват тавана на централната монументална сграда.
Каменните блокове са донесени от десетки километри, а малките камъни украсяващи стените, от още по-далече. Още една загадка: на фона на белите камъни, които украсяват стените изпъкват черни, обли камъни.

Материалът е донесен също от десетки километри. Защо? Само като символ, като украсителен елемент или са имали и друго предназначение? Покривът е строен по същия стъпаловиден начин на застъпване на каменните блокове, който намираме при тракийските гробници, с ключов камък на върха.

Мегалитите в долината на р. Бойн представляват цял комплекс с астрономически точна ориентация и с изящна декорация по вътрешното и външно пространство. Същевременно всеки обект е служел за погребална могила с погребална камера.

new.gr 

Само че, за разлика от египетските пирамиди, мъртвите тук не са били мумифицирани, а са били изгаряни и в огромните каменни урни където е съхранен прахът им.

Могилата Ноут е най-голямата в Ирландия. Тя е около 500 г. по-стара от Нюгрейндж според радиокарбонния метод, но е с най-точната ориентация по отношение движението на Слънцето и Луната. Най-впечатляващото са каменните блокове, които подобно на крепидата на тракийските могили, я опасват. Това са 134 каменни блока, повече от половината с гравирани върху тях сложни изображения: спирали, кръгове, вълнообразни линии.

Смятало се, че това е „абстрактно изкуство“, докато един астроном не открил, че някои от тях представят фазите на Луната и са Лунен календар. Когато в деня на есенното равноденствие Слънцето залязва, сянката на изправения пред входа камък пада точно върху издълбаната отвесна черта на входния камък.

Ноут е ориентирана така, че в дните на зимното слънцестоене залязващото Слънце огрява кръглия отвор, издълбан на входния камък. Най-дългият коридор в могилата също е ориентиран така, че да бъде осветен от лъчите на залязващото Слънце. Вторият вход на Даут също е ориентиран според залязващото Слънце и отбелязва дните 8 ноември и 4 февруари.

Така, че трите гигантски съоръжения по долината на р. Бойн изградени от хиляди тонове камък, формират единна система, която проследява движенията на Слънцето от есенното до пролетното равноденствие. Те са обект на наследството на ЮНЕСКО.

newgre

Хълмът Лох Крю се издига най-високо и от него се виждат останалите.
Още един паралел с тракийските гробници и храмови постройки е и това, че мегалитите в долината на Бойн винаги са на възвишение. И върху това възвишение е построено кръгово пространство, в което мракът бива пронизван от светлина в най- важните дни на годината.

Слънчевият лъч, проникващ в утробата на Лох Крю, осветява един след друг образите по стените. Впечатляваща е богатата украса с рисунки на вътрешността на това съоръжение. То има централен коридор и в края му - две странични малки помещения, наречени рецесуси, където са намерени останки от кости. 

Рецесусите са толкова малки, че човек трябва да се промуши, за да влезе и може да остане там само сгънат на три. Но са богато украсени с рисунки, издълбани в стените и дори по таваните. 

Впечатлението, което човек получава, е за величественото усилие на високо развита цивилизация с помощта само на груб строителен материал - камък - да продължава наблюденията си върху небесните светила и да реализира прецизни математически и астрономически наблюдения.

inoplanetqne

Ирландските и тракийските могили 

Има много забележителни прилики в изграждането на ирландските и тракийските могили - наличие на прецизна астрономическа ориентация; технически възможности за пренасяне на многотонни каменни блокове от отдалечени места; начина на строеж (в Ирландия кръговите могили са много по-големи, но също имат крепида и са покрити с помощта на същото стъпаловидно подреждане на каменни блокове, с огромен запушващ блок най-отгоре); служат едновременно за храм и погребални камери, или в близост до тях има следи от погребални ритуали; същевременно са точен календар; налице е майсторска работа с камъка и с особеностите на ландшафта. Като, че ли са познавали свойства на камъка, които днес са забравени. И очевидно са притежавали огромни знания и строителни умения, които не можем да достигнем с нашите технологии. Разбираме, че са познавали природата много по-добре от нас, в частност свойствата на камъка, и са умеели да работят с ландшафта. Вероятно са виждали невидимото за нас. Очевидно са почитали света на душите и са правели връзка с тези измерения, които наричаме „отвъден свят“.

ButterflyButterflyButterflyButterfly

 

За Майсторски клас "Благодат" в Ирландия ТУК

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ!

Успех от СМЕХОТЕРАПИЯ!smilik11111

Радвай се на природата

Бъди щастлив

Контакти

Адрес София:

София Център Порто Лагос 1

Телефони: 

02 419 37 22

0898 23 83 38