facebook

Курсове по смехотерапия и самаусъвършенстване от Моника Балаян

Квадратът на Декарт


Всеки ден вземаме стотици решения - от това какво да облечем до плановете ни за вечерта.

Какви разговори да проведем, какви действия да предприемем и т.н., и т.н. - избори и решения, решения и избори.
Осъзнато или автоматично, от момента на събуждане човек започва да прави преценки и е така през целия ден. За намирането на правилното решение има много съвети, препоръки, техники и др.

             fsd5
    Един от успешните методи е квадратът на Декарт, който е доста по-дълбок, отколкото изглежда на пръв поглед.
Методът работи не само за вземане на решения, но и в ситуации, когато у човека има някаква спирачка, съпротива или конфликт да получи желаното.
Или мечтата не се реализира, защото не се спазва законът в психологията на Йеркс-Додсон, който гласи: „Най-добри резултати се получават при средна интензивност на мотивацията. Но има определена граница, отвъд която допълнителното повишаване на мотивацията води до влошаване на резултатите."
Така че прекалено голямото желание, хаотичната активност, зациклеността над конкретен въпрос може също да се окаже пречка пред получаването на желаното.
Да допуснем, че човек е в ситуация, която иска да бъде променена. Примерно търси работа, но не може да намери. От една страна, иска да работи, но от друга – това не става. И ако не си търси оправдания защо не може да намери (възраст, държава, хора, професия и т.н.), а наистина търси, значи има смисъл да опита и да разбере както себе си, така и ситуацията. Взема химикалка, бял лист и отговаря честно сам на себе си на 4 въпроса:

1. Какви плюсове ще има човек, ако получи желаното. Записва се всичко, което ви идва наум. Всички бонуси, които ще получите.
2. Какви плюсове ще има от ситуацията, ако не получи желаното.
3. Какви са минусите. Примерно с работата ще загубите свободното си време и т.н.
4. Какви минуси ще има, ако човек не получи желаното.

След като отговори, човек може да види различни гледни точки, но най-важното е да усети какви спирачки има пред желаното. Дори количественият анализ на попълненото дава информация - какви очаквания има човек, какво е ценно за него в настоящето, плаши ли се, че ще изгуби нещо. Задава си въпросите:

• Какво ще стане, ако взема това решение?
• Какво ще стане, ако се откажа от това решение?
• Какво няма да стане, ако приема това решение?
• Какво няма да стане, ако не приема това решение?

bvc1

Квадратът на Декарт ни помага да разгледаме ситуацията и последствията от различни гледни точки и да видим цялата картина. Иначе може да се окажем в положението на героите в притчата:
Четирима незрящи вървели бавно по път, когато се задал слон.
- Отдръпнете се, иде слон! - извикали минувачите. Любопитството обаче надделяло.
- А какъв е слонът? - попитали те. - Покажете ни го.
Минувачите помолили ездача:
- Спри за малко слона! Тези слепи хора искат да узнаят какъв е той.
Слонът спрял и четиримата започнали да го опипват. На единия подръка попаднал хоботът, на втория - кракът, на третия - коремът, а на четвъртия - опашката.
Опипали слона и ездачът го подкарал нататък. А минувачите запитали слепците:
- Сега знаете ли какъв е?
- Знаем! - отговорили те.
- Какъв е?
Този, който опипал хобота, казал:
- Прилича на дебела змия, свита на кълбо.
Слепецът при крака възразил:
- Не, имаш грешка! Прилича на стълб.
Незрящият, който бил при корема на слона, казал:
- И двамата не сте прави! Слонът прилича на грамадна бъчва.
А този, който опипал опашката, заявил:
- Вие всички грешите. Той съвсем не е такъв, какъвто казвате. Слонът прилича на корабно въже.

автор Моника Балаян

kj8

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ!

Успех от СМЕХОТЕРАПИЯ!smilik11111

Радвай се на природата

Бъди щастлив

Контакти

Адрес София:

София Център Порто Лагос 1

Телефони: 

02 419 37 22

0898 23 83 38