facebook

Курсове по смехотерапия и самаусъвършенстване от Моника Балаян

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК "THE ENGLISH JUNGLE": PRE-INTERMEDIATE


Вторият модул на курса "THE ENGLISH JUNGLE": PRE-INTERMEDIATE (ниво А2 – В1 от Общата Европейска Рамка на Съвета за Европа) започва на 19 октомври т.г. Курсът е предназначен за хора, преминали курса за абсолютно начинаещи и дава възможност за затвърждаване и задълбочаване на следните умения за: 

Разбиране: на съществените моменти при разговор, когато се използва ясен и стандартен език и става думи за познати теми, свързани с работата, семейството, свободното време и т.н.

can cant abilities 4 638

Възприемане на основното съдържание на различни радио и телевизионни предавания за актуални събития или теми, свързани с ежедневието, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

Четене и разбиране на текстове, написани предимно на всекидневен език, описания на събития, изразяване на чувства, пожелания и др. в лична и служебна кореспонденция.
Говорене: Успешно справяне с основни ежедневни ситуации, които могат да възникнат при посещение на страна, където се говори английски език.
Успешно участие без предварителна подготовка в разговори по теми, свързани с ежедневието (напр. семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития, хоби) и изразяване на мнение или становище, описание на преживявания, книга или филм и т.н.
Писане: лесен свързан текст по познати теми от ежедневието; лични писма с описание на преживени случки и впечатления.

Това, което ще намерите САМО при нас, е методиката за изучаване на езика, подчинена изцяло на духа на Смехотерапията и резултат от съвместната работа на Моника Балаян и Дона Куюмджиева;

След завършване на всяко ниво на курса, ЕДИНСТВЕНО при нас ще имате възможност да поддържате и разширявате знанията си на КЛУБНИ ЗАНЯТИЯ по английски език, провеждани веднъж седмично;

САМО при нас, след завършване на 2-ро (и всяко друго по-високо) ниво, ще имате възможност да се включите в изнесен практически едноседмичен курс по английски език в Ирландия.

Продължителност: 5 месеца, 1 път седмично по 4 учебни часа с начало 18:30 ч;
Курсът ще се осъществи при група от 10 души. Свободните места са силно ограничени.
Цена на курса: 320 лв. (Всички учебни материали са включени в посочената цена)
Отстъпки: за курсисти, преминали първото ниво на THE ENGLISH JUNGLE - 250 лв.

Контакти за записване и място за провеждане на курса:

София - Централен офис

Адрес:  ул. 20-ти Април №13, ет. 2 (Търговски комплекс "Руски паметник")

Телефон:  024 19 37 22

Мобилен: 0898 23 83 38 

На ваше разположение за подробна информация за курса - 0888 76 56 76 (Д. Куюмджиева)

Методиката на курса по английски език НОУ-ХАУ

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ!

Успех от СМЕХОТЕРАПИЯ!smilik11111

 

Радвай се на природата

Бъди щастлив

Контакти

Адрес София:

София Център Порто Лагос 1

Телефони: 

02 419 37 22

0898 23 83 38